Numer oferty: 411 980

Działka o powierzchni 3,0576 ha położona w Gryficach. Dla działki została opracowana koncepcja zabudowy.KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA:1.1 Przedmiotem opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenuPrzedmiotowa działka nie została objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Przeprowadzona analiza ma na celu oszacować chłonność terenu i być podstawą dla wniosku o warunki zabudowy określającą:- funkcję projektowanych obiektów;- obowiązujące linie zabudowy;- wysokość projektowanej zabudowy;- geometrię dachów;- procent pow. działki przeznaczonej pod zabudowę;- wytyczne w zakresie obsługi komunikacyjnej;- współczynnik powierzchni biologicznie czynnej;- współczynnik liczby miejsc parkingowych.3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY3.1 Ogólny program użytkowy terenu.Przedmiotowa działka znajduje się w części północno- zachodniej miejscowości Gryfice, jej teren jest ograniczony poprzez istniejącą zabudowę i infrastrukturę miejscowości Gryfice.W części wschodniej działka sąsiaduje z linią kolejową Szczecin - Kołobrzeg, od strony południowej działka graniczy z drogą krajową, a od strony wschodniej z terenem rekreacyjnym będącym miejscem wypoczynku mieszkańców Gryfic, od strony północnej znajdują się nieużytki rolne.Przedmiotową działkę podzielono na dwie strefy funkcjonalne: strefa usługowa - część frontowa działki przylegająca do ulicy od strony południowej tworzącą strefę izolacyjną od drogi krajowej oraz strefę zabudowy wielorodzinnej w dalszej części działki.FUNKCJA MIESZKANIOWA. Funkcję mieszkaniową zrealizowano w sześciu budynkach wielorodzinnych zaprojektowanych na osi północ-południezapewniającej dogodne oświetlenie pomieszczeń światłem słonecznym. Zaprojektowano budynki trzypiętrowe, jednoklatkowe. Projekt przewiduje realizacje 226 apartamentów o zróżnicowanych metrażach (od 30 m2 do 75m2).FUNKCJA USŁUGOWA:Funkcję usługową zaprojektowano w części południowej działki bezpośrednio skomunikowaną z drogą krajową w dwóch budynkach parterowych.Budynki zostały zaprojektowane jako parterowe z wydzielonymi boksami posiadającymi zaplecze socjalne i higieno-sanitarne. Każdy zboksów może pełnić odrębną funkcje usługową, np. biuro, sklep spożywczy, gastronomia. Boksy można między sobą łączyć tworzącwiększe powierzchnie handlowe. Zaprojektowano boksy na module 12 m x 6 m. Bezpośrednio przed budynkami usługowymi zaprojektowanomiejsca postojowe dla klientów.FUNKCJA UZUPEŁNIANJĄCA:Uzupełnieniem programu funkcjonalnego są garaże, pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie. Na terenie inwestycji zlokalizowanoparkingi, miejsca gromadzenia odpadów bytowych oraz plac zabaw i miejsca odpoczynku mieszkańców.4. Charakterystyczne parametry.- pow. działki: 30 ooo m2- pow. zabudowy mieszkaniowej: 5760 m2- pow. użytkowa mieszkań PUM: 11 000 m2- pow. zabudowy usługowej: 980 m2- pow. użytkowa usług PUU: 980 m2- pow. biologicznie czynna: 806 m2- wysokość zabudowy: 10 m.Z uwagi na brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego istnieje również możliwość rozważenie wykorzystania terenu pod względem komercyjnym. W przypadku zdecydowanego klienta jest opcja zakupu połowy terenu.*powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa - zalecamy ich osobistą weryfikację.

Kalkulator opłat dodatkowych
Drukuj tę ofertę ze zdjęciami
Drukuj tę ofertę z miniaturkami
Drukuj tę ofertę bez zdjęć
Share |
miejscowość:GRYFICE
rodzaj działki:BUDOWLANA
cena ofertowa PLN:10 000 000
pow. działki [m²]:30 576
cena ofertowa za 1 m2:327,05
przeznaczenie w planie zagosp.:Tereny produkcyjno-usługowe
forma własności działki:WŁASNOŚĆ
droga dojazdowa:ASFALTOWA
Centrum Nieruchomości


edyta@cn.info.pl

Imię i nazwisko
Twój e-mail
Twój telefon
Temat
Treść
Czy jesteś botem?
Wyślij kopię również do mnie